Locatie Gelderland

Esdoornstraat 23
6663 EM Lent
Postbus 39
6663 ZG Lent

Locatie Overijsel

Haersolteweg 17-204
7722 SE Dalfsen
Postbus 85
7720 AB Dalfsen

Beschrijving bedrijf

Mr. Peter Rambags MWO

Leiding
Mr. Peter Rambags MWO, arbeid- en organisatiedeskundige en arbeidsrechtjurist, leidt Beesure. Peter Rambags werkte jarenlang als bedrijfsjurist, zorginkoper en productontwikkelaar voor bedrijfsgezondheidszorg. Sinds november 2004 is hij werkzaam als hogeschooldocent recht met als specialisatie arbeidsrecht. Ook verzorgt hij zelfstandig trainingen. Hij kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk binnen de onderwijs-, zorg- en juridische wereld.

Fitheid
Beesure helpt u om de fitheid van uw werknemers te vergroten. De fitheid van uw werknemers is een belangrijke succesfactor. In tijden van crisis geldt dit des te meer. Fitheid heeft te maken met fysieke en mentale veerkracht. Beesure onderzoekt de veerkracht van uw werknemers, formuleert zijn bevindingen, en realiseert vervolgens in uw opdracht gerichte oplossingen.

Methodisch en kostenbewust
Beesure werkt methodisch en op basis van arbeid- en organisatiekundige inzichten, kennis van scholing en training en juridische kennis. Een eerste stap is de fitheidtest, een onderzoek naar de fitheid van uw personeel. Dit onderzoek is gebaseerd op gesprekken met u als ondernemer en vragenlijsten van uw werknemers. De test leidt tot een helder, tastbaar resultaat. Een onderbouwde presentatie met, waar nodig, verbetersuggesties. De verbetersuggesties zijn gegoten in de vorm van algemene en individuele adviezen voor scholing, training en preventieve gezondheidprogramma’s. De kosten en opbrengsten van de voorgestelde verbeteringen worden door Beesure helder voor u op een rij gezet. Als in individuele gevallen verbetering van de fitheid niet haalbaar blijkt of u daar als ondernemer niet voor kiest, helpt Beesure u met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende werknemer.