Locatie Gelderland

Esdoornstraat 23
6663 EM Lent
Postbus 39
6663 ZG Lent

Locatie Overijsel

Haersolteweg 17-204
7722 SE Dalfsen
Postbus 85
7720 AB Dalfsen

Contact

"; } // form + tabel echo ""; echo ""; // naam echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // checkbox gesprek echo ""; echo ""; // space echo ""; // checkbox brochure echo ""; echo ""; // space echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // button echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Naam*:
 
Adres:
 
Woonplaats:
 
Telefoonnummer:
 
E-mail adres*:
 
Ik wil graag een gesprek met Beesure
 
Stuur mij een brochure over een van de diensten van Beesure
 
Opmerkingen:
 
 
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Ingevulde contact formulier Beesure.nl\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . $_POST['adres'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Woonplaats: " . $_POST['woonplaats'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoonnummer: " . $_POST['telefoonnummer'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n\n"; if(isset($_POST['gesprek'])) { $inhoud_mail .= "Ik wil graag een gesprek met Beesure: JA \n"; } else { $inhoud_mail .= "Ik wil graag een gesprek met Beesure: NEE \n"; } if(isset($_POST['brochure'])) { $inhoud_mail .= "Stuur mij een brochure over een van de diensten van Beesure: JA \n"; } else { $inhoud_mail .= "Stuur mij een brochure over een van de diensten van Beesure: NEE \n"; } $inhoud_mail .= "\n"; $inhoud_mail .= "Opmerkingen:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, "Contactformulier Beesure.nl", $inhoud_mail, $headers); echo "

Je e-mail is verstuurd

"; echo "

Bedankt voor het versturen van een e-mail. Je zult snel een antwoord "; echo "krijgen indien dit nodig is.

"; echo "

We nemen alles serieus en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie "; echo "die we binnen krijgen. Je e-mail adres zal nooit aan derden worden verstrekt.

"; } ?>